+387 52 304-050 info@cromex.ba

O nama

Cromex d.o.o. Prijedor

Cromex, sa sjedištem u Prijedoru u BiH, je kompanija koja se bavi visokotehnološkom obradom metala, kako od običnog željeza tako od Inoxa i aluminijuma. Naše ime definiše 19 godina stručnosti u metalnoj industriji i moderan pristup dizajnu kao i funkcionalnost naših proizvoda. Zahvaljujući našem timu, CNC i mašinskoj opremi, u mogućnsti smo da radimo širok spektar mašinskih usluga. Kontinuirano ulažemo u Cromex, čime stvaramo nove perspektive za naše kupce, partnere i zaposlene. Dosljednost i inovativnost donijeli su nam mogućnost da poslujemo kako na domaćem tako i na stranom tržištu.

delivery_dining

Izvoz

Firma je izvozno orjentisana I do 80% proizvodnje se plasira pretežno na tržište EU. Pored proizvoda I poluproizvoda koji se rade po crtežima I narudžbama eksternih klijenata, firma razvija I vlastitu proizvodnju koja se bazira na definisanim potrebama tržišta.

school

Edukacija I saradnja sa školama

Već duži niz godina imamo dobru saradnju sa srednjim školama, JU Mašinska škola I JU Elektrotehnička škola. Učenici nakon završene prakse, koji usvoje neophodno znanje I vještine, ostaju da rade u firmi poslije završenog školovanja, a takođe su im omogućena dodatna usavršavanja I edukacija. Od ove godine imamo I učenike Ekonomske škole koji pohađaju praktični dio u odjeljenju finansija I računovodstva.

join_inner

Uposlenje mladih i žena

Firma Cromex stavlja akcent na mlade ljude, te većinu radnika čini omladina, čak 75%, počev od CNC operatera, zavarivača, tehnologa I inžinjera, kao I rukovodećeg kadra. Sastavni dio mašinske firme Cromex čine žene, 15% od ukupnog broja. Rade na odjelima administracije, finansija, tehnologije, logistike, proizvodnje. Žene u proizvodnji, među koijma imamo I radnicu zavarivača, ističu se po vrijednom I pedantnom radu!

Istorija firme Cromex

Priča kompanije CROMEX počinje od 2004.g. kada gospodin Ramić pokreće svoju  djelatnost kao samostalnu zanatsku radnju. U početku se poslovanje obavljalo u proizvodnom prostoru u sklopu stambenog objekta gdje živi gospodin Ramić i počelo se sa dva uposlenika. Početni asortiman proizvoda se svodio na ograde od inoxa i na slične proizvode, a posao se obavljao sa dosta skromnom opremom. Godinama poslovanje se povećavalo kako u asortimanu tako i u obimu ostvarenih prihoda:

Cromex se registruje kao društvo ograničene odgovornosti.

godina je obiljžena prelaskom kompanije sa 500 m2  na 8.000 m2 poslovnog prostora. Broj aposlenih radnika se povećao na sedam.

Cromex ulaže sredstva u nove pogonske mašine, među kojima je Bystronic Water Jet. Shodno tome kompanija je vršila edukaciju novog kadra (školovanje).

Nabavljen je prvi laser za rezanje pločevina. Zbog manjka prostora počela je izgradnja prve hale u sklopu postojećeg objekta.

Nabavka novog cijevnog lasera i ulaganje u dodatne popratne opreme.

Izgrađena je dodatna proizvodna hala kao produžetak postojeće hale.

investiranje u nove hale i opremu.

Cromex ulaže u inovaciji novih proizvoda I projekata kao što su Anti-Vandal toalet i projekat električnog motocikla- Torini.

godina je obiljžena prelaskom kompanije sa 500 m2  na 8.000 m2 poslovnog prostora. Broj aposlenih radnika se povećao na sedam.

Ovu godinu je obilježiljo proširenje Cromexa preuzimanjem poslovnog prostora ukupne površine cca 56.000 m2. Pokreće se novi odjel mašinske obrade i ulaže se u nove mašine. Odjel mašinske obrade je dobio novi prostor I novu opremu : 2 AXA mašine, AXA 6000 I AXA 4000, tokarski stroj Nakamura sa edukacijom kompletnog tima koji radi na mašinskoj obradi.

Preuzimanjem novog poslovno prostora, Cromexu je omogućeno da organizuje I rasporedi odjele. Ukupno bilježi osam odjela.

Nastavlja se sa ulaganjima u opremanje proizvodnih pogona, njihovu modernizaciju kako bi se obezbijedili svjetski standardi uslova za rad u proizvodnji. Cromex je trenutno najviše fokusiran na inostrano tržište I broji oko 120 radnika.

Naši kupci