+387 52 304-050 info@cromex.ba

Politika kvalitete Cromexa

CROMEX d.o.o.  Prijedor, kroz osnovnu djelatnost
 
  • proizvodnja inox elemenata za enterijer i eksterijer;
  • pružanje usluga laserskog rezanja limova i cijevi  
svoju viziju i misiju ostvaruje stručnim radom, razvojem i inoviranjem usluga, metoda i postupaka u procesima rada i poslovanja sa ciljem zadovoljenja potreba svojih klijenata.
 
Cilj našeg privrednog društva je kvalitet, odnosno pružanje usluga na visoko profesionalnom nivou, kao i poštovanje klijenata i njihovih zahtjeva na najbolji mogući način.  Zbog potrebe za stalnim usavršavanjem i podizanjem kvaliteta na viši nivo, CROMEX d.o.o., se obavezuje da će poslovati u skladu sa ovim međunarodnim standardom.
 
U cilju implementacije standarda uprava kao i svi zaposleni se obavezuju da će zadovoljavati potrebe i zahtjeve klijenata pravovremeno, tačno, vjerodostojno i odgovorno ispunjavajući u potpunosti potrebne zakone i propise. U skladu sa našom misijom i ciljevima:
 
  • Usvojili smo Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2015, koji se sprovodi u svim sektorima poslovanja našeg privrednog društva.
  • Pružamo neophodne resurse za sprovođenje Sistema menadžmenta kvalitetom: stečeno znanje i iskustvo, odgovarajuće obučene radnike i potrebne materijalne resurse.
  • Izgrađujemo partnerske odnose sa dobavljačima kroz međusobno povjerenje, jasnu i otvorenu komunikaciju.
  • Sa kupcima gradimo korektne odnose poštujući ugovorene uslove isporuke kao i sve njihove zahtjeve, kako bismo ispunili sva njihova očekivanja.
  • Ulažemo u stalno usavršavanje, informisanje i obučavanje svojih zaposlenih u cilju zadovoljenja i ispunjenja zahtijeva svih klijenata privrednog društva.
  • Određujemo ciljeve kvaliteta, a stepen njihovog ostvarenja provjeravamo, preko našeg sistema rada u određenim vremenskim rokovima. Istovremeno pratimo, mjerimo i procjenjujemo moguće kritične parametre da bi na taj način osigurali kvalitet usluga.
Zadovoljenje potreba naših kupaca i povećanje kvaliteta iznad njihovih očekivanja, kao i stalno poboljšanje efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom predstavlja vodilju poslovanja za dalji uspješan rad i napredovanje firme CROMEX d.o.o.  Prijedor
 
Prijedor, dana 01/11/2017.godine
 
D I R E K T O R
Enes Pehlić